Søkeresultat

"" gav 228 treffer

Nordbyen

Nordbyen boligprosjekt ligger i utkanten av Tromsø sentrum, og inneholder 48 leiligheter med tilhørende 24 parkeringsplasser, sportsboder og sykkelparkering på første plan.

Statens hus, Vadsø

Statens hus i Vadsø har blitt totalrenovert. Jobben har tatt to år, og kontraktssummen var på 100 MNOK.

Sørreisa skole

Peab Bjørn Bygg har signert kontrakt med Sørreisa kommune om å utvide og rehabilitere deler av Sørreisa skole. Kontrakten er en totalentreprise med en kontraktsverdi på ca. 146 millioner kroner eks. mva.

Kautokeino skole

Peab Bjørn Bygg har signert kontrakt med Kautokeino kommune om oppføring av en ny barne- og ungdomsskole med idrettshall og svømmehall.

Ledige stillinger i Hålogaland

Bli med å bygge samfunnet sammen med oss!

Bil i Nord

På Bil i Nord i Tromsø har vi renovert og bygget om både bilpleie- og salgsavdelingen.

Nyland studentboliger

På Nyland studentboliger i Alta har vi rehabilitert fasadene og gjort innvendig renovering.

Kongens gate 49

I Narvik har vi rehabilitert Kongens gate 49. Dette er søsterbygget til rådhuset, og ligger midt i hjertet av Narvik.

Dyrøy pleie- og omsorgssenter

I Brøstadbotn er vi i gang med oppgradering av Dyrøy pleie- og omsorgssenter. Vi skal sette opp et nytt tilbygg, og det eksisterende bygg skal rehabiliteres i ulik grad.

Ishavsbyen videregående skole

Vi har signert avtale med Troms og Finnmark fylkeskommune om bygging av Ishavsbyen videregående skole i Tromsø. kontraktssummen er på 418, 3 millioner.

Bjørn Bygg festival

Velkommen til Bjørn Bygg festival i Birtavarre! Det var her det hele startet for 100 år siden. Derfor er vi stolte av å legge hovedfeiringen av vårt hundreårsjubileum nettopp hit. Her skal vi feire 100 år som lokal samfunnsbygger i Nord-Norge.

Marsvegen barnehage, Tromsø

Marsvegen barnehage ligger på fastlandet i Tromsø, og her er alle barnas innearealer for lek og opphold plassert på bakkeplan med direkte adkomst til utvendige lekeareal.

Quality Hotel Saga, Tromsø

Hotellbransjen i Tromsø ser ikke ut til å berøres nevneverdig av finanskriser. Med høyere belegg enn landsgjennomsnittet er det flere hoteller som stiller seg i rekkene for utvidelse. Denne gangen er det Quality Hotel Saga som står for tur.

Studenthuset Driv, Tromsø

Eierne av de gamle fabrikklokalene til Mack bryggeri ønsket å omgjøre bygningsmassen til utleiebygg.

Finduspromenaden, Hammerfest

Peab Bjørn Bygg har bygget ut Finduspromenaden i Hammerfest. Prosjektet omfatter en kaipromenade med overflater utført i sibirsk lerk. Deler av promenaden er dimensjonert for tyngre kjøretøy.

Tusseladden Friluftsbarnehage, Tromsø

Friluftsbarnehagen er bygd som passivhus. Bygget er fint plassert i landskapet, tilbaketrukket fra sjøen, i lun småskog. Denne plasseringen gjør at gode visuelle kvaliteter av bygget i landskapet oppnås.

Sundet Blokk D, Tromsø

Sundet borettslag blokk D er den siste av fire boligblokker Peab Bjørn Bygg har ført opp sør for tunellinnslaget på Tomasjord.

Tromsø Tinghus

Tromsø tinghus er lokalisert ved Tromsøbrua, like ved innkjøringen til Tromsø sentrum, og har blitt et av signaturbyggene i byen.

Avfall

Peabs interne mål for kildesortering av avfall på byggeplassen er 87 prosent. Maks 8 prosent skal sendes deponi.

template
template
template

template

template

template

template