Klima og miljø

Vi fokuserer på å redusere vår klimapåvirkning, sikre en så materialeffektiv virksomhet som mulig og arbeider med utfasing av miljø- og helseskadelige stoffer.

Det vi gjør i våre prosjekter har stor betydning både for dagens samfunn og kommende generasjoner. Vår ambisjon er å minimere belastningen på miljøet, og vi arbeider på en rekke ulike måter for å nå dette målet.
 
Vi jobber blant annet med miljøsertifiseringer, innovative tekniske løsninger, bærekraftig produksjon og energieffektivisering både i produksjon og i ferdige bygg. Alt miljøarbeid i Peab bygger på kunnskap, og skjer i samarbeid med våre medarbeidere, kunder og leverandører.

Vi bryr oss om de menneskene som nå og i fremtiden blir påvirket av det vi bygger og anlegger.

Slik jobber Peab med bærekraft

Foto: Mats Bakken

HMS

Helse, miljø og sikkerhet er et av Peabs viktigste fokusområder. Innenfor vår bransje er det stor enighet - vi må jobbe sammen for å utvikle trygge arbeidsmiljøer.

Foto: Mats Bakken

Klima og miljø

Vi fokuserer på å redusere vår klimapåvirkning, sikre en så materialeffektiv virksomhet som mulig og arbeider med utfasing av miljø- og helseskadelige stoffer.

Foto: Mats Bakken

Mangfold og likestilling

Hele byggebransjen har innsett at vi må endres med omverdenen når det gjelder mangfold og likestilling. Det handler om å overleve som bedrift. Bransjen har fortsatt en lang vei å gå, og Peab er intet unntak.

Etikk og antikorrupsjon

Peabs forretningsetiske retningslinjer og våre kjerneverdier er våre viktigste dokumenter. De beskriver våre verdier og de krav vi stiller til oss selv og våre forretningspartnere.