Naturfagbygget

I Tromsø har vi bygget om og modernisert Naturfagbygget for UiT, Norges arktiske universitet. Naturfagbygget er UiTs eldste bygg i Breivika. I årene som har gått siden bygget var nytt i 1974 har det vært gjennomført flere ombygginger av ulikt omfang. Det var igjen behov for en gjennomgripende ombygging og renovering av bygget for å møte dagens og framtidens krav til moderne forsknings- og læringsarealer.

Ombyggingsarbeidet omfattet bearbeiding av planløsninger på ca 4600 kvadratmeter – halvparten av plan en, hele plan to og enkelte arealer i plan tre.

De bygningsmessige arbeidene som ble omfattet av entreprisen inkluderte kapitler for rigg og drift, rivning, bygningsmessige hjelpearbeider for EL og VVS fag, samt utomhusarbeider. I tillegg til de tradisjonelle arbeidene som oppsetting av innvendig vegger, himlinger og gulvbehandlinger inkluderer de bygningsmessige arbeidene også skifting av alle vinduer, en ny ytterkleding av plan tre, lås og beslag, kjøl- og fryserom, et anretningskjøkken, og branntetting.

Parallelt med oss gikk entreprisene for de tekniske fag – rørarbeider, luftbehandling, og elektroinstallasjoner. I tillegg ble en ny heis installert i byggets vestibyle, også som en egen entreprise.