Naturfagbygget

I Tromsø skal vi bygge om og modernisere Naturfagbygget for UiT, Norges arktiske universitet. Naturfagbygget er UiTs eldste bygg i Breivika. I årene som har gått siden bygget var nytt i 1974 har det vært gjennomført flere ombygginger av ulikt omfang. Det er igjen behov for en gjennomgripende ombygging og renovering av bygget for å møte dagens og framtidens krav til moderne forsknings- og læringsarealer.

Ombyggingsarbeider omfatter bearbeiding av planløsninger på ca 4600 kvadratmeter – halvparten av plan 1, hele plan 2 og enkelte arealer i plan 3.

De bygningsmessige arbeider som omfattes av entreprisen inkluderer kapitler for rigg og drift, riving, bygningsmessige hjelpearbeider for EL og VVS fag, samt utomhus arbeider. I tillegg til de tradisjonelle arbeider som oppsetting innvendig vegger, himlinger og gulvbehandlinger inkluderer de bygningsmessige arbeider med skifting av alle vinduer, en ny ytterkleding av plan 3, lås og beslag, kjøl- og fryserom, et anretningskjøkken, og branntetting.

Parallelt vil entreprisene for de tekniske fag – rørarbeider, luftbehandling, og elektroinstallasjoner pågår. I tillegg skal en ny heis installeres i byggets vestibyle også som egen entreprise.

Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.