Dyrøy pleie- og omsorgssenter

I Brøstadbotn er vi i gang med oppgradering av Dyrøy pleie- og omsorgssenter. Vi skal sette opp et nytt tilbygg, og det eksisterende bygg skal rehabiliteres i ulik grad.

Sykehjemmet får en ny fløy med åtte beboerrom. Denne har en grunnflate på ca 566 kvadratmeter. I tillegg skal eksisterende beboerfløyer få nye fellesstuer med kjøkken.

Totalt fotavtrykk på sykehjemmet etter ferdigstillelse vil bli 2 644 kvadratmeter.

Ved adkomsten oppføres det en ny carport med plass til 8 biler, samt avfallsdunker.

Det skal også gjøres en oppgradering av hageanlegget med sansehage mellom fløyene, samt grøntanlegg rundt de nye omsorgsboligene.

Prosjektet beregnes ferdigstilt i 2023.

 

Beskrivelse
Rehab og tilbygg
Byggetid
2021-2023
Kontraktssum
26,6 MNOK
Kunde
Dyrøy kommune