Tromsø

Peab Bjørn Bygg er en av de ledende entreprenørene i Nord-Norge, og har hovedkontor i Tromsø.

E-post
firmapost@bjorn.no

Adresse
Hjalmar Johansensgate 25, 9007 Tromsø
Telefon
+47 77 66 10 30

Kontaktpersoner

Gro Skaar Knutsen

Adm dir Peab Bjørn Bygg

Telefon: +47 480 37 651

Per Ivar Rasmussen

Viseadm dir Peab Bjørn Bygg

Telefon: +47 970 91 430

Stian Paulsen

Kalkylesjef Peab Bjørn Bygg

Telefon: +47 915 54 640

Isak Berntsen

Distriktssjef Peab Bjørn Bygg, Tromsø

Telefon: +47 900 95 848