Gartnerhagen

Gartnerhagen ligger sentralt i Alta sentrum, og består av 65 leiligheter fordelt på tre bygg. Prosjektet ble ferdigstilt i 2008

Beskrivelse
Nybygg
Byggetid
2008
Kontraktssum
91, 5 MNOK
Kunde
Gartnerhagen Bolig AS
Arkitekt
Verte AS