Ishavsbyen videregående skole

Vi har signert avtale med Troms og Finnmark fylkeskommune om bygging av Ishavsbyen videregående skole i Tromsø. kontraktssummen er på 418, 3 millioner.

Kontrakten omfatter både bygging av nybygg og renovering av eksisterende bygningsmasse, fordelt på 8.320 kvm. nybygg og 5.320 kvm. renovering.

Byggprosjektet innebærer en samlokalisering av det videregående skoletilbudet og fagskoletilbudet som tidligere har vært fordelt i Breivika og på Rambergan.

  • Tromsø maritime skole på Rambergan legges ned og undervisning for videregående skole og fagskole flyttes til Breivika/Ishavsbyen skole. 
  • Samlet antall elever/fagskolestudenter vil bli 1040 og 252 ansatte.

Troms og Finnmark fylkeskommune har stilt strenge miljøkrav til byggeprosjektet. Dette innebærer blant annet:

  • Nybyggdelen av prosjektet skal tilfredsstille krav til nærnullbygg.
  • Det forutsettes bruk av solceller og geobrønner.
  • Fossilfri byggeplass innenfor byggeplassgjerde.
  • Stor grad av gjenbruk av møbler, inventar og utstyr.
Beskrivelse
Nybygg
Byggetid
2021-2024
Kontraktssum
418, 3 MNOK
Kunde
Troms og Finnmark fylkeskommune
Arkitekt
Henning Larsen