Bærekraft

Alt vi i Peab planlegger og gjennomfører skal være i tråd med våre forretningsetiske retningslinjer. Dette er vår definisjon på det å være en bærekraftig samfunnsbygger.

Peab er en samfunnsbygger og en stor arbeidsgiver. Vår virksomhet påvirker samfunnet og menneskene som bor og jobber der, både på kort og lang sikt.

Vi har et helhetsperspektiv på bærekraft, som for oss handler om både miljømessige, sosiale og økonomiske forhold. Det dreier seg om alt fra hvordan vi opptrer overfor kunder og kolleger på jobb, til hvordan vi reduserer miljøbelastningen i våre prosesser og bidrar i de samfunnene der vi jobber.

Slik jobber vi med bærekraft

Mennesket

Det sosiale perspektivet på bærekraft betyr å skape merverdi for mennesker i og utenfor selskapet.

Klima og miljø

Vi fokuserer på å redusere vår klimapåvirkning, sikre en så materialeffektiv virksomhet som mulig og arbeider med utfasing av miljø- og helseskadelige stoffer.

Samfunnsengasjement

Peabs samfunnsengasjement handler om å være til stede i små og store lokalsamfunn.

Virksomheten

Peab skal være en trygg og kompetent partner med en sterk lokal tilstedeværelse.

ISO-sertifisering

Peab Bjørn Bygg er ISO-sertifisert innen områdene kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø og helse.