Bærekraft

Alt vi i Peab planlegger og gjennomfører skal være i tråd med våre forretningsetiske retningslinjer. Dette er vår definisjon på det å være en bærekraftig samfunnsbygger.

Peab er en samfunnsbygger og en stor arbeidsgiver. Vår virksomhet påvirker samfunnet og menneskene som bor og jobber der, både på kort og lang sikt.

Vi har et helhetsperspektiv på bærekraft, som for oss handler om både miljømessige, sosiale og økonomiske forhold. Det dreier seg om alt fra hvordan vi opptrer overfor kunder og kolleger på jobb, til hvordan vi reduserer miljøbelastningen i våre prosesser og bidrar i de samfunnene der vi jobber.

 

 

Slik jobber vi med bærekraft

Medarbeidere

Slik arbeider vi med helse og arbeidsmiljø, kompetanseforvaltning, likestilling, mangfold og likebehandling.

Klima og miljø

Slik arbeider vi med klimapåvirkning, ressurseffektivitet og utfasing av miljø- og helseskadelige stoffer.

Kjernevirksomheten

Slik arbeider vi med kunde- og leverandørssamarbeid, ansvar i leverandørkjeden og etikk og antikorrupsjon.

Samfunnsengasjement

Slik arbeider vi med utdanning for unge, lokale samfunnsbyggerprosjekter, mentorskap og bærekraftig sponsing.

ISO-sertifisering

Peab Bjørn Bygg er ISO-sertifisert innen områdene kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø og helse.

Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.