Vår historie

Bjørn Bygg har lange tradisjoner innen bygg og anlegg i Nord-Norge og har spesielle røtter mot Nord-Troms på grunn av starten i Birtavarre.

Bjørn-selskapenes historie går tilbake til 1920-tallet da Richard Bjørn startet handelsvirksomhet i Birtavarre i Nord-Troms.

Virksomheten utviklet seg rask og allerede i 1933 ble den første boligen levert.

Gjenoppbyggingen etter krigen i 1945 skapte grunnlaget for en sterk ekspansjon med  Tromsø som utgangspunkt, og det inkluderte etter hvert både produksjon av byggevarer, detalj- og engroshandel samt boligbygging.

Boligbyggingen var frem til 1980-årene representert i de fleste tettsteder og byer fra Bodø og nordover. Richard Bjørn og Bjørn-Hus ble et begrep, og det ble i årenes løp levert tusener av Bjørn-Hus i Nord-Norge.

Etter endel finansielle omveltninger på 80-tallet ble byggevirksomheten i 1987 utskilt i eget selskap under navnet Bjørn Bygg AS, som et heleid datterselskap av Bjørn-Gruppen AS, med Tromsø som hovedmarked.

For å øke kompetansen og håndtere en større del av verdikjeden i byggeprosjekter, kjøpte selskapet i 1997 entreprenøren Nils Meland AS, og dette selskapet ble fusjonert med Bjørn Bygg.

Fra den tid har bedriften utviklet seg fra primært å drive trebasert boligbygging og mindre yrkesbygg til å kunne påta seg det meste av entreprenøroppdrag innen byggebransjen.

I 2007 ble Bjørn Bygg et datterselskap i Peab Norge AS, og profilers nå under navnet Peab Bjørn Bygg.

Fra 1. januar 2018 ble selskapet Nilsen-Haukland AS fusjonert med Peab Bjørn Bygg, og ble distrikt Hålogaland.

Den 1. september 2019 ble Aktør som bygger fusjonert med Peab Bjørn Bygg, og vi etablerte eget kontor også på Finnsnes som en del av distrikt Midt-Troms.

Med vår unike historie og lange erfaring som aktør i markedet har vi en veldig god kjennskap til bransjen, og et solid renommé basert på verdigrunnlaget; vi bygger på tillit.

Landhandelen i Birtavarre

I 1922 åpnet Richard Bjørn en liten landhandel i Birtavarre i juni måned 1922. Startkapitalen var på 2.500 kroner.

Jordmorhuset i Birtavarre

Det første huset som Richard Bjørn leverte materialer til ble satt opp i Birtavarre. Huset tilhørte bygdas jordmor og hennes mann. Jordmorhuset står der den dag i dag.

Tromsøbrua

Før Tromsø, fikk bru inn mot fastlandet i 1960, fantes det knapt en bilvei på øya. Brua var en forutsetning for at Tromsø skulle bli det regionsenteret som det ble.

Gamle Fokus kino

Kinoen var en av de største i landet med 735 sitteplasser og ble åpnet 16. mars 1973.

Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.