Vår historie

Bjørn Bygg har lange tradisjoner innen bygg og anlegg i Nord-Norge og har spesielle røtter mot Nord-Troms på grunn av starten i Birtavarre.

Bjørn-selskapenes historie går tilbake til 1920-tallet da Richard Bjørn startet handelsvirksomhet i Birtavarre i Nord-Troms.

Virksomheten utviklet seg rask og allerede i 1933 ble den første boligen levert.

Gjenoppbyggingen etter krigen i 1945 skapte grunnlaget for en sterk ekspansjon med  Tromsø som utgangspunkt, og det inkluderte etter hvert både produksjon av byggevarer, detalj- og engroshandel samt boligbygging.

Boligbyggingen var frem til 1980-årene representert i de fleste tettsteder og byer fra Bodø og nordover. Richard Bjørn og Bjørn-Hus ble et begrep, og det ble i årenes løp levert tusener av Bjørn-Hus i Nord-Norge.

Etter endel finansielle omveltninger på 80-tallet ble byggevirksomheten i 1987 utskilt i eget selskap under navnet Bjørn Bygg AS, som et heleid datterselskap av Bjørn-Gruppen AS, med Tromsø som hovedmarked.

For å øke kompetansen og håndtere en større del av verdikjeden i byggeprosjekter, kjøpte selskapet i 1997 entreprenøren Nils Meland AS, og dette selskapet ble fusjonert med Bjørn Bygg.

Fra den tid har bedriften utviklet seg fra primært å drive trebasert boligbygging og mindre yrkesbygg til å kunne påta seg det meste av entreprenøroppdrag innen byggebransjen.

I 2007 ble Bjørn Bygg et datterselskap i Peab Norge AS, og profilers nå under navnet Peab Bjørn Bygg.

Fra 1. januar 2018 ble selskapet Nilsen-Haukland AS fusjonert med Peab Bjørn Bygg, og ble distrikt Hålogaland.

Med vår unike historie og lange erfaring som aktør i markedet har vi en veldig god kjennskap til bransjen, og et solid renommé basert på verdigrunnlaget; vi bygger på tillit.

Tromsøbrua

Før Tromsø, fikk bru inn mot fastlandet i 1960, fantes det knapt en bilvei på øya. Brua var en forutsetning for at Tromsø skulle bli det regionsenteret som det ble.

Gamle Fokus kino

Kinoen var en av de største i landet med 735 sitteplasser og ble åpnet 16. mars 1973.

Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.