Nyland studentboliger

På Nyland studentboliger i Alta har vi rehabilitert fasadene og gjort innvendig renovering.

Nyland studentboliger er et boligområde bestående av flere studentblokker. Vår kontrakt gjaldt blokk A og B.

Begge blokkene ble ført opp på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet, og inneholder 33 hybler og 5-toroms leiligheter hver

Fasadene er nå rehabilitert og byggene har blitt oppgradert innvendig. slik at de tilfredsstiller TEK17.

Beskrivelse
Rehab
Byggetid
2020-2021
Kontraktssum
22,5 MNOK
Kunde
Norges Arktiske Studentsamskipnad