Utviklingsmuligheter hos oss

Peab Bjørn Bygg ønsker å beholde dyktige medarbeidere og utvikle den kunnskapen og kompetansen som finnes i selskapet. Medarbeidernes kompetanse er helt avgjørende for våre resultater og utvikling.

Vårt fokus på medarbeidernes utvikling er både systematisk og en viktig del av vår bedriftskultur.

Utviklingsløpet tar utgangspunkt i dine individuelle behov, og din leder vil være opptatt av å tilrettelegge slik dine utviklingsmål knyttes opp mot Peab Bjørn Byggs behov, mål og strategier.

For oss kan utvikling være så mye forskjellig. Du kan lære nye ting og prøve nye oppgaver. Det kan være mulighet for å rykke opp i en annen stilling. Du kan bli leder eller spesialist innen et fagområde, og du kan utvikle deg personlig ved for eksempel å få økt ansvar.

I Peab jobber vi med å fremme mobilitet mellom ulike tjenester og steder. Det kan være du ønsker å flytte til en ny by, eller ønsker å lære et nytt fagområde. Kanskje jobber du i anlegg, men ønsker å lære mer om bygg. Siden vi er et stort konsern med mange ulike fagområder, er det også mange muligheter.

I den årlige medarbeidersamtalen mellom leder og medarbeider planlegger vi din utvikling. Da diskuterer vi hvilke kompetansemål og utviklingsmål som er aktuelle for deg.

Du kan være en potensiell kandidat for en fremtidig sentral posisjon. Da kan det være du har visse utviklingsbehov for å møte nye kompetansekrav. Alt dette loggføres i vårt eget system for medarbeiderutvikling.