Hvorfor jobbe i Peab Bjørn Bygg?

Vi liker initiativ og entreprenørskap
Du får stor frihet under ansvar, og myndighet til å påvirke resultatet av ditt arbeid, for deg selv, kunden og selskapet.

Vi liker å utfordre og utvikle
Du får utvikle din kompetanse profesjonelt og gjennom utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, og du har ledere som støtter din utvikling.

Vi liker et sterkt engasjement for jobben, kunden og samfunnet
Du blir en samfunnsbygger, og gjennom spennende prosjekter får du være med på å skape fremtidens bærekraftige samfunn.

Vi liker å trives på jobben
Du blir en del av vårt fellesskap og en viktig bærer av våre kjerneverdier jordnær, utviklende, personlig og pålitelig.