Landhandel i Birtavarre

Ric. Bjørn åpnet en liten landhandel i Birtavarre i juni måned 1922. Startkapitalen var på 2.500 kroner.

Her solgte de kaffe, sukker, mel og margarin til sine sambygdinger. Etterhvert begynte de også oppkjøp av hjembygdas og distriktets egne produkter for videresalg.

I Indre-Kåfjord var det bl.a. godt om tyttebær, og bærplukkinga var til gjensidig nytte for familiene i bygda og for landhandelen. Den sysselsatte kvinnene og ungene i noen høstuker, og ga en kjærkommen inntekt til husholdningene.

Varebyttet utviklet seg tilfredstillende, og det ble også en stor hjemmeindustri av selbuvotter, arbeidsvotter, skjerf, luer og mandalsgensre.

Kåfjords kvinner gjorde en fantastisk innsats, og det ble vist en helt enestående engergi og tiltakslyst.

I 1928 ble landhandelen utvidet til å også å drive med trelast og byggevarer.