Jordmorhuset i Birtavarre

I 1922 startet Richard Bjørn landhandel i Birtavarre. Etterhvert ble sortimentet utvidet til også å omfatte trelast.

I 1928 mottok firmaet den første leveransen av trelast og andre bygningsartikler med ei frakteskute fra Trøndelag. Fordi man manglet kai måtte lossinga skje ved bruk av en åttring. Det gikk bra. Og virksomheta som trelastleverandør kunne ta til.

Det første bygget som det ble levert alt av nødvendige materialer til ble satt opp en kilometer fra sjøen, og tilhørte bygdas jordmor og hennes mann som var Svalbardarbeider. De hadde noe bedre råd enn de aller fleste av deres sambygdinger.

Jordmorhuset står der fortsatt.