Vadsø fengsel

I Vadsø har vi renovert og bygget om Vadsø fengsel.

Jobben innebar rivning av eksisterende garasje, bygge et tilbygg, etablere ny dobbel oppvarmet garasje samt diverse ombygging og sikring.