Tromstun skole, Tromsø

Peab Bjørn Bygg har bygget Tromstun ungdomsskole i Tromsdalen. Bygget inneholder undervisningsrom, fellesarealer og gymsal fordelt på nesten 9000 kvadratmeter.

Skolen er satt opp med fellesarealer samt store læringsrom med tilhørende gruppe- og formidlingsrom.

Den nye skolen er bygget på tomta til gamle Tromsdalen skole.

Bygget har fasader av malmfuru med stående solavskjermingsplater mellom, og inneholder undervisningsrom, gymsal, amfi, treningsareal og gartneri.

Beskrivelse
9000 m2 nybygg
Byggetid
Apr 2010 - okt 2011
Kontraktssum
100 MNOK
Kunde
Tromsø kommune, eiendom
Arkitekt
HLM Arkitekter og plan