Tromsø Tinghus

Tromsø tinghus er lokalisert ved Tromsøbrua, like ved innkjøringen til Tromsø sentrum, og har blitt et av signaturbyggene i byen.

Byggets særpreg er den visuelt åpne og generøse adkomsten, torget, henvendt mot byen. Gulvet i torget er felles med gulvet på Fritjof Nansens plass og utgjør en halvoffentlig del av plassen utenfor.

Rettsalene og publikumsfasiliteter er fordelt rundt torget for å generere aktiviteter på torget.

Den store rettsalen og servicerommet er plassert som frittliggende volumer delvis utenfor torgets glasshud for understreke torgets betydning som et offentlig rom.

Hovedvolumet er gitt en klar og renskåret ytre form for å gi bygget ro og verdighet. Det store overlys sender lys til byggets indre soner.

Hovedbæresystem består av betong- og stålkonstruksjoner. Utvendig er bygget forblendet med teglstein samt at det er store glassfelt. Innvendig er det benyttet treverk i eksklusive tresorter både på gulv og vegger samt på interiør. Det er også stort innslag av naturstein.

Beskrivelse
Nybygg
Byggetid
2002-2003
Kontraktssum
110 MNOK
Kunde
Statsbygg
Arkitekt
Lusparken Arkitekter/ Bergersen Arkitekter AS