Tannbygget

Vi har bygget det nye Tannbygget i Tromsø. Bygget er satt opp i tilknytning til tannlegeutdanningen, og byggherre var Troms Fylkeskommune. Prosjektet ble gjennomført som en totalentreprise.

Prosjektet har hatt et tydelig miljøfokus og ble tilrettelagt for miljømessige løsninger knyttet bl.a. til energi, avfallssortering, energitap, materialvalg m.m.

Nybygget er oppført som «Passivbygg iht NS3701 

 

Beskrivelse
Nybygg / Tilbygg
Byggetid
2020-2021
Kontraktssum
48,7 MNOK
Kunde
Troms Fylkeskommune