Tannbygget

Peab Bjørn Bygg har signert kontrakt med Troms Fylkeskommune om bygging av et tilbygg i tilknytning til tannlegeutdanningen i Tromsø. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise.

Prosjektet skal ha et tydelig miljøfokus og tilrettelegge for miljømessige løsninger knyttet bl.a. til energi, avfallssortering, energitap, materialvalg m.m. Prosjektet skal utvikles med energieffektive løsninger innenfor kostnadseffektive rammer. Nybygget skal minimum oppføres som «Passivbygg iht NS3701 Troms fylkeskommune har høye ambisjoner for dette prosjektet. Blant annet skal nybygget ha en kvalitet som medfører at det kan Breeam-sertifiseres, minimum som «very good».

Kontraktsummen er på 48 mill eks.mva, og byggetiden er beregnet til et år, med oppstart April 2020.

Beskrivelse
Nybygg / Tilbygg
Byggetid
2020-2021
Kontraktssum
48,7 MNOK
Kunde
Troms Fylkeskommune
Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.