Sørreisa skole

Peab Bjørn Bygg har signert kontrakt med Sørreisa kommune om å utvide og rehabilitere deler av Sørreisa skole. Kontrakten er en totalentreprise med en kontraktsverdi på ca. 146 millioner kroner eks. mva.

Skolen består i dag av fire bygg, hvorav ett skal rives og erstattes med et nybygg på tre etasjer pluss kjeller. Nybygget får et areal på 2400 kvadratmeter. I eksisterende bygg skal rundt 1500 kvadratmeter rehabiliteres og bygges om. Foruten dette skal flere fasader rehabiliteres og males.

Byggestarten var august 2021, og prosjektet skal være ferdig i juni 2023. Deler av skolen skal være i drift under hele prosjektet. Det gir noen ekstra utfordringer, da bygget som skal rives inneholder ventilasjonsanlegg for et av de andre byggene, trafo for hele bygningsmassen, hoved-tavle EL og en del rørinstallasjoner.

Beskrivelse
Rehab og utvidelse
Byggetid
2021-2023
Kontraktssum
146 MNOK
Kunde
Sørreisa kommune
Arkitekt
UNO design & arkitektur as