Quality Hotel Saga, Tromsø

Hotellbransjen i Tromsø ser ikke ut til å berøres nevneverdig av finanskriser. Med høyere belegg enn landsgjennomsnittet er det flere hoteller som stiller seg i rekkene for utvidelse. Denne gangen er det Quality Hotel Saga som står for tur.

Byggemetoden er ganske lik SAS Hotellet. Bærende konstruksjon føres opp i betong, med enkelte ender som bæres av stål. Yttervegger og innervegger utføres med stålstender og gips. Fasaden er plastbeslått med Nordic Royal, som er ei kobberlegering ganske lik den som Euroen lages av. Dette har resultert i at avisene har omtalt bygget som "gullklumpen" i sentrum.

Denne utvidelsen av Saga består av 37 nye rom, ny spisesal og ny resepsjon og nytt inngangsparti. Den gamle spisesalen bygges om til 2 møterom og den gamle resepsjonen blir buffetområde i tilknytning til den nye spisesalen

Beskrivelse
Nybygg og rehablitering
Byggetid
2009-2010
Kontraktssum
56,5 MNOK eks mva
Kunde
L/L Kaffistova åt BUL Tromsø
Arkitekt
Arkitektkontoret Amundsen