Omsorgsboliger, Stokmarknes

På Stokmarknes har vi bygget 20 heldøgns bemannede omsorgsboliger. 16 av leilighetene er ett-roms leiligheter på 35 m² og fire to-roms leiligheter på 54 m². Hver leilighet har egen balkong.

Leilighetene er fordelt på to plan med 900 m2 pr etg, en underetasje til tekniske rom og fellesarealer på halve bygget + kulvert til eks sykehjem, totalt ca 400 m². Det er medtatt heis mellom etasjene. I tillegg er det heis i kulvert for å ta opp nivåforskjell fra eksisterende sykehjem og nytt bygg.

Bæresystemet er av plassbygde betongvegger, og noen ståldragere og etasjeskillere av prefabrikkerte hulldekkelementer.

Ytterveggene er utført som bindingsverk, med påforede betongvegger i røst. Fasaden er kledd med fasadeplater rundt hele bygget. Det er flatt tak med gesims rundt, og fall mot midten og innvendige nedløp fra sluker.

Balkongene impregnert dekke og bæresystem av stål.

Beskrivelse
Nybygg
Byggetid
2017-2018
Kontraktssum
39 MNOK
Kunde
Hadsel Eiendom KF
Arkitekt
LGA Arkitekter, Sortland