Breeam

Peab har erfaring med BREEA,-sertifisering som sørger for at produksjonen vår blir fremtidsrettet og miljøriktig.

BREEAM-sertifisering av bygninger blir mer og mer utbredt i Norge. Det ble lansert norsk tilpasning av BREEAM i regi av Norwegian Green Building Council (NGBC).

Peab-konsernet er medlem av NGBC, og har tilegnet seg positiv erfaring gjennom å arbeide med prosjekter som skal miljøklassifiseres. Medarbeidere som jobber med BREEAM-prosjekter får også all nødvendig opplæring for å kunne håndtere utfordringer forbundet med omfattende krav.