Prosjekt- og masteroppgave

Vi ser en stor nytteverdi i den kunnskapen, drivkraften og de nye tankene du har som student. Så hvorfor ikke skrive prosjekt- eller masteroppgave hos oss?

Vi kan sammen finne en problemformulering som dekker både dine interesser og våre behov.

I Peab Bjørn Bygg har vi flere ansatte som selv har skrevet masteroppgave de senere år. Det er også flere studenter som har skrevet oppgave i samarbeid med oss.

Om du synes at dette høres interessant ut, ta gjerne kontakt med oss.

Kontaktperson

Ronny Josefsen

HR-sjef Peab Bjørn Bygg

Telefon: +47 905 26 154