Lærlinger

Søk lærlingplass i Peab Bjørn Bygg! Du får en god og nødvendig oppfølging gjennom hele læretiden. Vi tilbyr en fagansvarlig og en instruktør som skal legge til rette for lærlinger, både det faglige og det sosiale.

Peab er tilknyttet EBA sitt opplæringskontor, og er en godkjent opplæringsbedrift innen:

  • Betongfaget
  • Tømrerfaget
  • Vei- og anleggsfaget

Vår intensjon er at du har en fast instruktør som følger deg hele læretiden. Peab er også tilknyttet EBAs opplæringskontor, Byggopp, som du vil få en fast kontaktperson hos som følger deg opp med byggeplassbesøk hver 12 uke.

Arbeidsoppgavene for lærlinger hos oss vil være varierte, utfordrende og spennende. Vi avholder halvårlige lærlingssamlinger hvor du treffer de andre lærlingene og representanter for ledelsen i bedriften.

Lønn utbetales iht de enkelte overenskomster og lokale avtaler. Peab er en IA-bedrift og har fokus på oppfølging og tilrettelegging ved skade/sykdom.

Dyktige lærlinger vil etter endt fagprøve få muligheten til å jobbe som fagarbeidere. 

I Peab Bjørn Bygg gir vi deg mulighetene, og vi vil du skal trives som lærling hos oss.