Peab-kulturen

Våre kjerneverdier Jordnær, Utviklende, Personlig og Pålitelig er hjørnesteinene i vår kultur. Kjerneverdiene beskriver hvordan vi er som personer, hva vi står for, hvordan vi jobber, hva vi kan oppnå og hvordan vi vil bli oppfattet. I alle deler av virksomheten jobber vi aktivt med våre kjerneverdier.

Jordnær

Vi vil arbeide nær kundene. Før vi påtar oss et oppdrag, skal vi vite at vi har tilgang til ressursene som kreves for å kunne gjøre en god jobb. Vi skal være kjent for å ha en jordnær måte å arbeide på. Vi skal ha korte beslutningsveier og være lydhøre for kundenes interesser.

Utviklende

Vi skal være nyskapende, fleksible og hele tiden forbedre oss. Vi skal ta vare på medarbeidernes kompetanse og tilby gode muligheter for utvikling, opplæring, karriere og helsefremmende tiltak. Vi vil at våre medarbeidere skal være engasjerte og involverte i virksomheten, og medvirke til vår positive utvikling. I Peab skal vi ha mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon.

Personlig

Vi skal være det personlige selskapet. Gjennom en ærlig og tillitsfull dialog med kundene og leverandørene skal vi skape og opprettholde langvarige og gode relasjoner. Vi skal jobbe for at våre arbeidsoppgaver skal kunne forenes med familieliv og fritidsinteresser. God kommunikasjon, godt arbeidsmiljø og respekt for den enkelte skal være en gjennomgangstone i Peab.

Pålitelig

Våre kunder skal føle seg trygge når de bruker Peab. Det innebærer at vi alltid skal opptre med god forretningsetikk, kompetanse og faglig dyktighet. Vi skal planlegge godt, gjøre riktig fra begynnelsen, eliminere risikoer og holde det vi lover. Vi skal oppfylle lover og krav, velge beste mulige teknikk, prioritere fornybare ressurser og unngå miljøskadelige stoffer.

JORDNÆR

UTVIKLENDE

PERSONLIG

PÅLITELIG

Foto: Ørjan M. Bertelsen