Peab-kulturen

Våre kjerneverdier Jordnær, Utviklende, Personlig og Pålitelig er hjørnesteinene i vår kultur. Kjerneverdiene beskriver hvordan vi er som personer, hva vi står for, hvordan vi jobber, hva vi kan oppnå og hvordan vi vil bli oppfattet. I alle deler av virksomheten jobber vi aktivt med våre kjerneverdier.

Jordnær

Vi vil arbeide nær kundene. Før vi påtar oss et oppdrag, skal vi vite at vi har tilgang til ressursene som kreves for å kunne gjøre en god jobb. Vi skal være kjent for å ha en jordnær måte å arbeide på. Vi skal ha korte beslutningsveier og være lydhøre for kundenes interesser.

Utviklende

Vi skal være nyskapende, fleksible og hele tiden forbedre oss. Vi skal ta vare på medarbeidernes kompetanse og tilby gode muligheter for utvikling, opplæring, karriere og helsefremmende tiltak. Vi vil at våre medarbeidere skal være engasjerte og involverte i virksomheten, og medvirke til vår positive utvikling. I Peab skal vi ha mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon.

Personlig

Vi skal være det personlige selskapet. Gjennom en ærlig og tillitsfull dialog med kundene og leverandørene skal vi skape og opprettholde langvarige og gode relasjoner. Vi skal jobbe for at våre arbeidsoppgaver skal kunne forenes med familieliv og fritidsinteresser. God kommunikasjon, godt arbeidsmiljø og respekt for den enkelte skal være en gjennomgangstone i Peab.

Pålitelig

Våre kunder skal føle seg trygge når de bruker Peab. Det innebærer at vi alltid skal opptre med god forretningsetikk, kompetanse og faglig dyktighet. Vi skal planlegge godt, gjøre riktig fra begynnelsen, eliminere risikoer og holde det vi lover. Vi skal oppfylle lover og krav, velge beste mulige teknikk, prioritere fornybare ressurser og unngå miljøskadelige stoffer.

JORDNÆR

UTVIKLENDE

PERSONLIG

PÅLITELIG

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

  • Nødvendige cookies
  • Ytelsesbaserte cookies
  • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler og hvordan du kan unngå at informasjonskapsler plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).