Kjerneverdier

Jordnær, Utviklende, Personlig og Pålitelig - dette er Peabs kjerneverdier som hele vår merkevare bygger på. Kjerneverdiene beskriver hvordan vi er som personer, hva vi står for, hvordan vi jobber, hva vi kan oppnå og hvordan vi vil bli oppfattet. I alle deler av virksomheten jobber vi aktivt med våre kjerneverdier.

Jordnær

Vi vil jobbe nært våre kunder. Innen vi tar på oss et oppdrag skal vi vite at vi har tilgang til de ressursene som kreves for å gjøre en god jobb. Vi skal være kjent for et jordnært arbeidssett med korte beslutningsveier og være lydhøre for kundenes interesser.

Utviklende

Vi skal være nyskapende, fleksible og stadig forbedre oss. Vi skal ta vare på våre medarbeideres kompetanse og tilby gode muligheter for utvikling, kompetanseheving, karriere og helse. Vi ønsker at våre medarbeidere skal være engasjerte og involverte i virksomheten, og medvirke til vår positive utvikling. I Peab skal vi ha mulighet til å påvirke vår arbeidssituasjon.

Personlige

Vi skal være det personlige selskapet. Gjennom en årlig og tillitsfull dialog med våre kunder og leverandører skal vi skape og beholde langvarige og gode relasjoner. Vi skal arbeide for at våre arbeidsoppgaver skal kunne forenes med familie og fritidsinteresser. Vil ønsker at god kommunikasjon, god kultur og respekt for individet skal råde i Peab.

Pålitelige

Våre kunder skal kjenne seg trygge når de benytter Peab. Det innebærer at vi alltid skal opptre med god forretningsetikk, kompetanse og faglig dyktighet. Vi skal være gode på planlegging, gjøre rett første gang, redusere risikoer og holde det vi lover. Vi skal etterleve alle lover og krav, velge beste mulige teknikk, prioritere fornybare ressurser og unngå miljøødeleggende materialer.

JORDNÆR

UTVIKLENDE

PERSONLIG

PÅLITELIG

Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.