Forretningsidé

Peab er den nordiske samfunnsbyggeren med lokal tilstedeværelse. Med fokus på egne ressurser og lokale samarbeidspartnere utvikler, anlegger og bygger vi hverdagen der livet leves.