Utvalg mindre prosjekter

Utvalg av mindre prosjekter fra 2016 til 2019. Bikuben selskapslokale, Stakkevollveien 51, Vestavinden 44, Trafostasjon Charlottenlund, Saga Hotell, enebolig Bjørkås og trafostasjon på Ringvassøy.

Trafostasjon på Ringvassøy                                                                                   Drenering + renovering av fasade og oljegruber under trafo.
Byggherre: Troms Kraft
Kontrakt: Rammeavtale 3,3 MNOK eks mva
Byggetid: 4 måneder

Bikuben Selskapslokale
Renovering av innvendige arealer inkludert kjøkken, toaletter og nytt HC-WC.
Byggherre: Tromsø Arbeiderforening
Kontrakt: Totalentreprise 1,5 MNOK eks mva
Byggetid: 3 mnd

Stakkevollveien 51
Utskifting av 105 vindu i kontorarealer.
Byggherre: Bjørn Eiendom AS
Kontakt: Fast pris 1,1 MNOK eks mva
Byggetid: 2,5 mnd

Vestavinden 44
Påbygg/tilbygg og renovering av eksisterende bolig.
Byggherre: Privatkunde
Kontrakt: Håndverktjenesteloven 2,2 MNOK eks mva
Byggetid: 4 måneder

Trafostasjon Charlottenlund
Renovering av oljegruber under trafo.
Byggherre: Troms Kraft
Kontrakt: Rammeavtale 1,1 MNOK eks mva
Byggetid: 3 måneder

Saga Hotell
Renovering av 16 hotellrom og fellesareal plan 4.
Byggherre: Saga Hotell AS
Kontrakt: Totalentreprise 2,5 MNOK eks mva
Byggetid: 9 uker

Enebolig Bjørkås, Tromsø
Tilbygg til eksisterende enebolig.
Byggherre: Privatkunde
Kontrakt: 1,6 MNOK eks mva