Tusseladden Friluftsbarnehage, Tromsø

Friluftsbarnehagen er bygd som passivhus. Bygget er fint plassert i landskapet, tilbaketrukket fra sjøen, i lun småskog. Denne plasseringen gjør at gode visuelle kvaliteter av bygget i landskapet oppnås.

Bygget har god utforming og planløsning tilpasset funksjon og miljø, og ivaretar utsikt og sol/lysforhold.

Ryggen er lagt til skyggefulle uteområder som er støyutsatt.

Med eksponerte trekonstruksjoner, glass og trepanel er bygningskroppen godt tilpasset småskogen på tomta.

Uteområdene og bygget er universelt utformet og trinnfritt. Bygget er delt inn i en åpen del med garderober og aktivitetsrom og en lukket bakre del med ulike service- og birom.

Et eget toalett for bevegelseshemmede er plassert slik at det kan nåes utenfra.

Bygget er utført i betong, bindingsverk og limtredragere, med åstak. Utvendig kledning i varmebehandlet trepanel.

Beskrivelse
Nybygg passivhus
Byggetid
2015-2016
Kontraktssum
11,6 MNOK
Kunde
Tusseladden Friluftsbarnehage AS
Arkitekt
LMR Arkitektur AS