Troms Landverksted, Setermoen

I forbindelse med etableringen av ny stridsvognskvadron på Setermoen fikk vi oppdraget med å utvide kapasiteten ved Tromsø Landverksted.

Eksisterende anlegg bestod av verksted, garasjer og kontorer, og det var behov for større haller, og større lagerarealer.

Utvidelsen av lageret ble oppført i forlengelsen av eksisterende bebyggelse, 500 m2. 

Verkstedhallen ble oppført som et separat bygg på ca 1550 m2.

Verkstedet inneholder fire verkstedarealer for vedlikehold av skrog og to arealer for vedlikehold av tårn. Tilleggsdelen inneholder lagringsplass, delebestilling, motorprøverom, møterom, garderober, ekspedisjon og teknisk rom.

Etableringen av nytt verksted medførte noe tilpasning til eksisterende vann- og avløpsledninger, samt en ny trace for fjernvarme frem til bygget. Det var også noen utenomhus-arbeider for etablering av plasser med betong og betongstein.

Beskrivelse
Stridsverksted og lagerbygg
Byggetid
2010-2011
Kontraktssum
58 MNOK
Kunde
Forsvarsbygg Utvikling Nord
Arkitekt
Asplan Viak