Teknologibygget Universitetet i Tromsø

Prosjektet omfattet nybygg for flere institutter ved Universitetet i Tromsø.

Bygget ble oppført i 5 etasjer pluss kjeller, og gir plass til 560 studenter og 265 ansatte.

Brutto areal er ca. 9.000 m2 med en grunnflate på ca. 2.000 m2.

Bygget er fundamentert på fjell.

Entreprisen omfattet oppføring av råbygg i plasstøpt betong, stål og prefabrikkerte betongelementer, samt komplette tak- og fasadearbeider.

I entreprisen inngikk også 110 lm betongkulvert under vei til eksisterende bygningsmasse på oversiden av Hansine Hansens vei. Herunder også grave-/ sprengningsarbeider og tilbakefylling.

Gangbroforbindelse til eksisterende bygg inngikk også i entreprisen.

Beskrivelse
Nybygg
Byggetid
2013-2014
Kontraktssum
84 MNOK
Kunde
Statsbygg
Arkitekt
Arkitektstudie AS