Strandgaten borettslag, Harstad

Peab Bjørn Bygg har renovert fasader og skiftet vinduer for Strandgaten borettslag i Harstad.

Betongbygg fra 1965 med 38 leiligheter og fem hybler fordelt på seks innganger.

Det er renovert fasader og skiftet ut alle vinduer, samt balkongrekkverk som er byttet ut  til frostet glassrekkverk.

I tillegg ble alle vegger lektret ut og etterisolert med utvendig med 100 mm. Det ble lagt Stoplater som ble pusset med armeringsnett, grunnpuss og fargepuss på 1500 m² og Formicaplater på 400 m².

Beskrivelse
Renovering boligblokker
Byggetid
2017
Kontraktssum
8 MNOK
Kunde
Harstad Boligbyggelag
Arkitekt
Norconsult v/Øyvind Lind