Storelva vannbehandlingsanlegg

I januar 2021 signerte Peab Bjørn Bygg og Senja Kommune kontrakt om bygging av vannbehandlingsanlegg på Leiknes ved Finnsnes. Prosjektet ble overlevert i begynnelsen av februar 2022.

Det nye moderne renseanlegget for drikkevann ble formelt åpnet den 13. september.Vannet fra anlegget føres i rør i bakken, gjennom sjøledninger i Gisund til Teigan og over til Finnjord. Mye av det rensede vannet benyttes blant annet av SalMars nye lakseslakteri InnovaNor på klubben.

Avtalen var basert på beskrivelse og mengder fra byggherre og omhandlet ikke prosessanlegget som var i egen entreprise. Yttervegger er i betongsandwich med forskjellig overflate og farge.

Peab Anlegg var underentreprenør for Bjørn Bygg på dette prosjektet og hadde blant annet ansvar for uttak av ca 28 000 kbm fjell.

Beskrivelse
Nybygg
Byggetid
2021
Kontraktssum
39 MNOK
Kunde
Senja kommune