Stikkveien 7

Her har vi bygget om det gamle Sama sykehjem til leiligheter og kontorer for Harstad kommune.

Rehabilitering og ombygging av gamle Sama sykehjem. Bygget, som tidligere har vært sykehjem, har blitt bygget om til 20 leiligheter og fem kontorplasser for Harstad kommune.

Bygningen består av fire etasjer, og ble bygget i 1976/77.

Samlet areal for bygningen før etterisolering er ca 2760 m².

Bygget er oppgradert til å samsvare med teknisk forskrift TEK17.

Beskrivelse
Rehab, leiligheter
Byggetid
2019
Kontraktssum
46 MNOK
Kunde
Harstad kommune
Arkitekt
A3 Arkitektkontor Harstad