Solneset skole

I Hamna, nord på Tromsøya, har vi bygget ut og oppgradert Solneset skole. Jobben innbefattet utvidelse og renovering av eksisterende skolebygg med opparbeiding av tilhørende uteområde.

Paviljongen, et midlertidig modulbygg for 5.-7. trinn, er erstattet. Det nye påbygget er ført opp som passivhus. I tillegg er skolen utvidet til en elevkapasitet på 350 elever mot et elevtall på omtrent 200. Skolens uteområde er også oppgraderet.

Det er også byttet brannalarm, dører og adgangskontroll i eksisterende bygg.

I tillegg er paviljongbygget revet.

Beskrivelse
Påbygg og oppgradering
Byggetid
2018
Kontraktssum
82 MNOK
Kunde
Tromsø Kommune
Arkitekt
Borealis Arkitekter