Skistua Barneskole

Prosjektet omfattet rehabilitering av fasader, vinduer, dører og tak.

Byggeaktiviteten har foregått parallelt med drift av barneskolen, med stor suksess. Vi startet i februar 2018 og avsluttet prosjektet i oktober 2018

Skistua Barneskole

Beskrivelse
Rehab
Byggetid
2018
Kontraktssum
13 MNOK
Kunde
Narvik Kommune
Arkitekt
Norconsult