Settefiskanlegg for SalMar

Peab Bjørn Bygg har utvide SalMars landbaserte settefiskanlegg i Jøvika på Senja.

Vårt oppdrag var å bygge et nytt, landbasert settefiskanlegg med åtte avdelinger. Nybygget har en grunnflate på totalt 13 650 kvadratmeter, og et bruksareal på 17 300 kvadratmeter.

Kontrakten omfattet også bygging av servicearealer og en egen etasje over deler av settefiskanlegget. Her er det blant annet blitt fórlager, verksted, laboratorier, gangbru mellom nybygg og eksisterende anlegg, felles kantine samt hybler til ansatte på vakt. Det er også bygget frittstående konstruksjoner som vannskillebygg og ny sjøpumpestasjon for frakt/sortering av fisk og inntak av sjøvann.

Peab Bjørn Bygg var totalentreprenør for bygg, og Billund Aquaculture var totalentreprenør for selve prosessanlegget. Peab Anlegg har vært  underentreprenør for Peab Bjørn Bygg og har hatt grunnarbeidet samt fullføring av plastring og utenomhus.

Beskrivelse
Nybygg, Settefiskanlegg
Byggetid
2022
Kontraktssum
439 MNOK
Kunde
SalMar
Arkitekt
Voll Arkitekter v/ansvarlig arkitekt Ole Løkken