Radisson SAS hotell, Tromsø

Oppføring av tilbygg på Radisson SAS Hotell Tromsø med kongressal, konferanserom, og hotellrom. I tillegg en del ombygging og rehabilitering i eksisterende hotell.

Nytt og eksisterende bygg ble sammenføyd i 8 plan med gangbro med innebygget i glass. Bygget inneholder resepsjon, 83 hotellrom, 6 møterom og kongressal.

Bygget er fundamentert på stålkjernepæler som går til fjell, på ca kote –15 meter. Bæresystemet i plan 0-3, er en kombinasjon av plasstøpt betong, stål og Con-Form elementer.

Fra plan 4 er det være Con-Form elementer i både vegg og etasjeskiller. Yttervegger er påhengsvegger av stål, fasade av platekledning, glass og stein

Beskrivelse
Nybygg/tilbygg
Byggetid
2007
Kontraktssum
93 MNOK eks mva
Kunde
Vital Eiendom
Arkitekt
Mellbye Arkitekter