Prostneset havneterminal, Tromsø

Peab Bjørn Bygg har på oppdrag fra Tromsø Havn KF bygget den nye havneterminalen i Tromsø. Kontrakten hadde en verdi på 305 millioner kroner.

Havneterminalen har blitt et signalbygg i Tromsø sentrum og et knutepunkt for reisende på land og sjø. Arbeidet med ny havneterminal har pågått i mange år, og den nye terminalen ble åpnet i juni 2018.

Konstruktivt samspill

Peab Bjørn Bygg kom inn i prosjektet høsten 2014, og har gjennom en lang samspillsfase bidratt til å gjøre prosjektet økonomisk realiserbart. Når byggeprosjektet satte i gang, var det med Peab Bjørn Bygg som totalentreprenør.

− Samspillsprosessen var konstruktiv og god. Vi tok med oss det gode samarbeidet videre inn i byggprosjektet, sier Arild Østgård, administrerende direktør i Peab Bjørn Bygg.

Et samfunnsbyggerprosjekt

Den nye havneterminalen er på ca. 12 000 m2, og inneholder godsterminal, passasjerterminal, kontorer, busstasjon, hurtigruteankomst og buss- og hurtigbåtankomst. I tillegg til å fungere som venterom for passasjerer har terminalen også en kommersiell del med restauranter og forretninger. På området er det også tilrettelagt for publikumsrettede funksjoner og kaipromenade.

− Vi ønsker å være en viktig samfunnsbygger i Tromsø, og et prosjekt som dette er virkelig noe som utvikler samfunnet. Vi vet at havneterminalen er etterlengtet både for innbyggerne, turister og det lokale næringslivet, sier Østgård.

 

Beskrivelse
Havneterminal
Byggetid
Ferdigstillelse februar 2018
Kontraktssum
305 MNOK
Kunde
Tromsø Havn KF
Arkitekt
Space Group Company AS