Nortura vaskehall

På Andslimoen i Midt -Troms har vi prosjektert og bygget ny vaskehall for biler som driver med dyretransport.

Vaskehallen på ca. 400 m2 BTA, og er dimensjonert for 2 vogntog / semitrailere samtidig.

Vaskehallen er beregnet for innvendig rengjøring av dyretransport, der rengjøringen foregår med kjemikalier og varmtvann.

Bygget har fundamenter av plasstøpt betong, bæresystem i stål og veggelementer bestående av Sandwichpaneler med steinull.

Gulvet er på grunn med fall mot slukrenne. Det er også satt ned pumpekum for videreføring av avfall til gjødselkjeller.

Beskrivelse
Nybygg
Byggetid
2021
Kontraktssum
7,8 MNOK
Kunde
Nortura SA