Nordlandssykehuset Vesterålen

På Stokmarknes har vi vært med og bygget det nye sykehuset.

Vi hadde ansvaret for de bygningsmessige arbeider ved sykehuset, samt ansvaret for HMS. Sykehuset har et brutto areal på 15.000 m², bygget i fire fløyer med to etasjer rundt en midtfløy i tre etasjer.

 

 

 

Kapasitet i det nye bygget er:

  • 69 normalsenger inkl. føde
  • 5 observasjonssenger
  • 5 senger tung overvåking
  • 5 senger kirurgisk oppvåking
  • 26 poliklinikkrom inkl spesial-rom
  • 17 dagplasser dialyse, medisin og kirurgi 4 operasjons-saler, 2 fødestuer
Beskrivelse
Sykehus, nybygg
Byggetid
2011–2014
Kontraktssum
124 MNOK
Kunde
Nordlandssykehuset HF
Arkitekt
Boarch arkitekter AS