Miljøstasjon Setermoen

Vi har bygget miljøstasjon for forsvarsbygg på Setermoen.

Miljøstasjonen består av et stort asfaltert område som innholder seks containserbåser.