Måsevegen Boligblokk

I Tromsø har vi bygd 8 nye leiligheter i tidligere næringsareal på bakkeplan i boligblokk. Dette er i et av de eldste borettslagene, ofte benevnt som «Høyblokka på Håpet»

Det er i tillegg etablert nye arealer som styrerom og vaktmesterkontor. Felles arealer i hovedinngang er også renovert. Det er gjort mindre renovering i øvrige arealer, som parkeringsanlegg og i alle trapperom og korridorer plan 2-8. Utvendig er etablert nye yttervegger og ny fasade mot øst. 5 leiligheter mot øst har fått nye terrasser. Alle våtrom med flis er utført i egenregi. Leilighetene har god standard med bla vannboren varme i alle golv.

Som samarbeidsparter på tekniske fag har vi hatt Caverion AS. Det har vært et spennende men til dels utfordrende prosjekt. Prosjektet ble overlevert til en fornøyd byggherre i mars.

Måsevegen Boligblokk

Beskrivelse
Bolig
Byggetid
2017-2018
Kontraktssum
12 MNOK
Kunde
Måsevegen BRL