Marsvegen barnehage, Tromsø

Marsvegen barnehage ligger på fastlandet i Tromsø, og her er alle barnas innearealer for lek og opphold plassert på bakkeplan med direkte adkomst til utvendige lekeareal.

Både bebyggelse og alle uteoppholdsarealer er utformet med tanke på universell utforming. Ingen ramper eller adkomstveier har mindre stigning enn 1:20. 

Bygningen er prosjektert med heisadkomst til 2 etasje. Alle dører og rom er tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne og hele barnehagen er tilgjengelig for personer som er avhengig av for eksempel rullestol. Barnehagen har etablert avdeling for barn med spesielle omsorgsbehov i nær tilknytning til administrasjon, personalrom og hovedinngang.

Bygget er utført i bindingsverk og limtredragere, med stålplatetak.

Beskrivelse
Nybygg
Byggetid
2013-2014
Kontraktssum
26 MNOK
Kunde
Norlandia Barnehagene AS
Arkitekt
Arconsult Ove Børe AS, Arkitekt MNAL