LKAB losse- og lastebygg

For å kunne øke LKAB's malmtransport over Narvik havn ble det bygget en ny laste- /losseterminal for håndtering av Olivin/Kvartsitt som skal transporteres til pelletsverk i Kiruna. Det nye lastebygget muliggjorde lasting av 24 malmvogner i løpet av ca. 20 minutter.

Peab Bjørn Byggs leveranse var en av totalt 8 sideentrepriser.
I kontrakten inngikkr:

• Pålastingsbygg ved sjø
• Lastebygg for hurtiglasting av togsett
• Fundamenter for transportør
• Koordinering av planlegging for hele prosjektet
• Koordinering av HMS for hele prosjektet

Beskrivelse
Nybygg
Byggetid
2010-2012
Kontraktssum
53 MNOK
Kunde
LKAB AB
Arkitekt
Cowi