Lerøyhallen,Tromsø

I Tromsø har vi bygget ny fotballhall med tilhørende klubbdel for Tromsø Idrettslag (TIL). Denne hallen skal først og fremst brukes av breddeidretten, og er svært etterlengtet da det er stor etterspørsel etter hallkapasitet i byen.

Den nye hallen er totalt 3 300 kvadratmetet, og inneholder også en parkeringskjeller på om lag 400 kvadratmeter.

Klubbdelen består av garderober, kiosk, kafé, garasje/lager, kontor, toaletter, cageballbane, aktivitetssal med mer. Klubbdelen skal serve den eksisterende banen som er en full 11-er bane og den nye innendørsbanen i hallen som er en 7-er bane.

Konstruksjonen består av et stålbæresystem med betongfundamenter på fjell, og hele bygget fundamenteres på fjell. Prosjektet er gjennomført som en totalentreprise.

Adresse
Beskrivelse
Nybygg, fotballhall
Byggetid
2019-2020
Kontraktssum
60 MNOK
Kunde
Bjerkakerhallen AS
Arkitekt
Stein Halvorsen Arkitekter AS

Byggeplasskamera