Kvitfjell vindmøllepark

I forbindelse med etableringen av Kvitfjell vindmøllepark på Kvaløya utenfor Tromsø har vi gjort arbeider på trafostasjoner og servicebygg.

I forbindelse med bygging av Norges nest største vindmøllepark har vi hatt jobben med fundamentering for trafostasjoner, servicebygg og koblingsbygg. Byggene er av prefabrikkert betong/ stål, og vi har støpt fundamenter og grunnmurer opp til og med gulv på grunn i forkant av dette, samt innstøpningsgods for videre elementmontasje.

Vi har også utført innvendig tømrerarbeider og malerarbeider på alle bygg.

Vi har i tillegg utført betongarbeidene ved utvidelse av kai i Kattfjord for mottak av vindmøller. Denne jobben inneholdt også levering av pullerter på forankringspunkter og kaisikringsutstyr som fendere, kaifrontlist og redningsleidere.

Beskrivelse
Anlegg
Byggetid
2018
Kontraktssum
8,8 MNOK
Kunde
Risa AS
Arkitekt
Multiconsult