Kautokeino skole

Peab Bjørn Bygg har signert kontrakt med Kautokeino kommune om oppføring av en ny barne- og ungdomsskole med idrettshall og svømmehall.

Mot slutten av fjoråret ble konseptkonkurransen for Kautokeino skole avgjort. Bak vinnerprosjektet «Naturen lærer oss/Luondu oahpaha» stod Peab Bjørn Bygg, arkitekt Ola Roald Arkitektur og landskapsarkitekt Lo:Le Landskap.

I desember signerte Peab Bjørn Bygg kontrakt på forprosjekt fase 1, med opsjon på byggefasen. Siden januar har de jobbet sammen med arkitekt, landskapsarkitekt og byggherre for å finne optimale løsninger i prosjektet. Ansatte og elever har også blitt involvert i arbeidet. Nå er det endelig klart for byggestart.

Som en lokal samfunnsbygger er vi glad for alle skolebygg vi vinner. Skoler har vært en del av vår portefølje helt siden oppstarten av selskapet i 1922, og Kautokeino skole føyer seg inn i en lang rekke av skoler vi har bygget i landsdelen.

Ønsker å bidra til økt sysselsetting lokalt

Adm. direktør Gro Skaar Knutsen i Peab Bjørn Bygg sier det er givende å få bygge et prosjekt som har så stor betydning for lokalsamfunnet i Kautokeino.

– Prosjektet gir oss muligheten til å bidra til økt sysselsetting, både gjennom å kjøpe tjenester lokalt og gjennom rekruttering. Vi er en bedrift som rekrutterer fra hele landsdelen, og har i dag flere ansatte fra Kautokeino. Nå får vi et flott utstillingsvindu i det lokale rekrutteringsmarkedet, og ser for oss nye ansettelser både på kort og lang sikt, sier hun.

Egne håndverkere og lokale leverandører

Nye Kautokeino skole skal oppføres på samme tomt som eksisterende barne- og ungdomsskole, i sentrum av Kautokeino. Det nye skoleanlegget er svært arealeffektivt og utformet etter nasjonale krav for universell utforming. Skolen skal romme elever fra første til tiende trinn.

Rivearbeidene starter i mai, og skolen skal ferdigstilles høsten 2022. Bygget utføres med utstrakt bruk av massivtre.

Våre egne dyktige håndverkere vil stå for betongarbeider, montasje av massivtre og tømmerarbeider. Utover det benytter vi lokale underentreprenører og leverandører så langt det er mulig.

Samisk kultur et viktig element i arkitekturen

I utformingen av bygget er det vektlagt å skape gode praktiske rom, gode romsekvenser og gode steder å være. Bygningen er delvis skjøvet inn i terrenget for å aktivisere bruk av terrenget og utomhusaktiviteter i skolehverdagen.

Et hovedtrekk i prosjektet er å fremme det særegne ved den samiske kulturens aktiviteter og pedagogikk; et sirkelformet uterom som binder sammen skolens soner både innvendig og utvendig. Uterommet er tilknyttet skolens hjerte og blant annet rommene for håndverksfag.

Fakta om prosjektet:

 • Omfang: Ny barne- og ungdomsskole, 1-10 trinn, med idrettshall og svømmehall
 • Bruttoareal: 6 000 m2
 • Kontraktssum: 207 MNOK eks. mva.
 • Entrepriseform: Totalentreprise med samspill
 • Sted: Kautokeino
 • Byggherre: Kautokeino kommune
 • Arkitekt: Ola Roald Arkitektur
 • Landskapsarkitekt: Lo:Le Landskap
 • Byggestart: Sommer 2021
 • Ferdigstillelse: Høst 2022

Om skolen

 • Kautokeino barneskole og ungdomsskole ligger midt i sentrum av Kautokeino.
 • Skolen er en genuin samisk skole.
 • Rundt 90 prosent av lærerne er funksjonelt tospråklig samisk- og norsktalende og alle har tilhørighet til samisk kultur og –samfunnsliv.
 • For å ivareta samisk språk og kultur i enda større grad, er det innført naturskole ved skolen.
Beskrivelse
Ny barne- og ungdomsskole, 1-10 trinn, med idrettshall og svømmehall
Byggetid
2021-2022
Kontraktssum
207 MNOK eks mva
Kunde
Kautokeino kommune
Arkitekt
Ola Roald Arkitektur

Byggeplasskamera

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

 • Nødvendige cookies
 • Ytelsesbaserte cookies
 • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler og hvordan du kan unngå at informasjonskapsler plasseres.

Les mer om informasjonskapsler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).