Ibestad sykehjem og omsorgsboliger

Peab Bjørn Bygg har bygget nytt sykehjem og omsorgsboliger på Hamnvik i Ibestad kommune i Troms.

Prosjektet omfattet oppføring av nytt sykehjem for 16 pasienter, og to omsorgsboliger med seks boenheter.

Første byggetrinn var å bygge det nye sykehjemmet. Under hele byggeperioden var eksisterende sykehjem fullt operativt. Ferdigstillelse av det nyebygget var sommeren 2020. Da flyttet beboerne over til det nye sykehjemmet.

Neste byggetrinn var å rive det gamle sykehjemmet, for å gjøre klart for oppføring av omsorgsboligene.

Byggprosjektet omfattet også bygging av felleskjøkken og lokaler for utleie til tannklinikk. I tillegg hadde vi ansvar for utomhusarbeider, som blant annet bestod i å bygge sansehager og hønsegård. Oppdraget omfattet også etablering av nye internveier, parkeringsplasser og beplantning.

Hele prosjektet ble ferdigstilt i 2021.

Beskrivelse
Nybygg
Byggetid
2021
Kontraktssum
122 MNOK
Kunde
Ibestad kommune
Arkitekt
A3 Arkitekter