Husby barnehage, Borkenes

Husby barnehage ligger praktfullt plassert på Borkenes i Kvæfjord kommune.

Barnehagen er på tusen kvadratmeter over en etasje og inneholder fire baser.

Bygget har et kombinert bæresystem av stål, treverk og murte Lecavegger.

I basene er det yttervegger av tre i front samt knevegger i bakkant som er etablert på hulldekkele-menter. Som takkonstruksjon er det brukt Rantibjelker.

Hulldekkekonstruksjon som vender inn i bygget bæres av stålsøyler, mens de hviler på Lecavegg i ytterveggen.

Betongkonstruksjonen i bygget består av to deler. Plasstøpte banketter og fundamenter mens vegger er prefabrikkerte betongelementer.

Beskrivelse
Barnehage, nybygg
Byggetid
April 2011 – aug 2012
Kontraktssum
25 MNOK
Kunde
Kvæfjord Kommune
Arkitekt
A3 Arkitektkontor AS, Harstad