Haugenstykket barnehage, Tromsø

Barnehagen er på ca 650 kvadratmeter, og bygget er plassert parallelt med nabobebyggelsen. Hele uteoppholdsarealet ligger sydøst for barnehagen.

Inngangene til avdelingene ligger under et romslig skjemtak som strekker seg langs det meste av barnehagens lengde.

På grunn av terrenget på eiendommen deles uteområdet i et øvre og nedre nivå.

Inngangene til avdelingene ligger på den ene langsiden av barnehagen, mot øst og barnehagens uteoppholdsareal.

Planløsningen består av fire avdelinger samt personalavdelingen, som ligger i enden av bygget.

Ved barnehagens innganger er det relativt store overbygde arealer. Det er en felles garderobe for to og to avdelinger. Det samme gjelder for kjøkken.

Sentralt i barnehagen ligger fellesrommet. Teknisk rom ligger i annen etasje og integreres i byggets arkitektoniske utforming.

Barnehagen er bygget i treverk med lett-tak.

I tillegg til basene er det totalt fem spesialrom som benyttes i henhold til byggherrens pedagogiske plattform. Disse rommene kan også benyttes som tilleggsareal for avdelingene.

Beskrivelse
Nybygg
Byggetid
2013-2014
Kontraktssum
18 MNOK
Kunde
Læringsverkstedet
Arkitekt
Sjåtil & Fornnæss