Haugenstykket barnehage, Tromsø

Barnehagen er på ca 650 m2 BRA. Bygget er plassert parallelt med nabobebyggelsen, og uteoppholdsarealet ligger i sin helhet sydøst for barnehagen.

Inngangene til avdelingene ligger under et romslig skjem-tak som strekker seg langs det meste av barnehagens lengde.

På grunn av terrenget på eiendommen deles uteområdet i et øvre og nedre nivå.

Inngangene til avdelingene ligger på den ene langsiden av barnehagen, mot øst og barnehagens uteoppholdsareal.

Planløsningen består av 4 avdelinger samt personalavdelingen, som ligger i enden av bygget.

Ved barnehagens innganger er det relativt store overbygde arealer. Det er en felles garderobe for to og to avdelinger. Det samme gjelder for kjøkken.

Sentralt i barnehagen ligger fellesrommet. Teknisk rom ligger i annen etasje og integreres i byggets arkitektoniske utforming.

Barnehagen er bygget i treverk med lett-tak.

I tillegg til basene er det totalt fem spesialrom som benyttes i henhold til byggherrens pedagogiske plattform. Disse rommene kan også benyttes som tilleggsareal for avdelingene.

Beskrivelse
Nybygg
Byggetid
2013-2014
Kontraktssum
18 MNOK eks mva
Kunde
Læringsverkstedet
Arkitekt
Sjåtil & Fornnæss
Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.